طبق مطالعه جدید مجله پزشکی داخلی JAMA به نظر می رسد استفاده مداوم از سونا با کاهش ریسک بروز برخی از مشکلات قلبی - عروقی نظیر نارسایی قلبی و بیماری انسداد عروق قلبی در ارتباط است که در نهایت موجب طول عمر بیشتر می شود.


پایگاه جامع اینترنتی زالزالک منبع : پایگاه جامع اینترنتی زالزالک |حمام سونا منجر به افزایش طول عمر میشود
برچسب ها : قلبی